Een efficiënte en effectieve inkoop draagt direct bij aan de klanttevredenheid en winstgevendheid van uw organisatie. De beschikbaarheid van kwalitatief goede grondstoffen, halfproducten en andere kritische materialen zorgen immers voor een beter eindproduct en daarmee tevredener klanten. En doet u dit tegen zo laag mogelijke kosten, dan vergroot u de winst van uw bedrijf en/of laat u uw klanten profiteren van een lagere verkoopprijs. Dat is de kracht van inkoop.

Wij kunnen die efficiënte en effectieve inkoop voor u realiseren.

Dat doen we via drie diensten:

 • Wij begeleiden projectmatige inkooptrajecten
 • U kunt ons inzetten als interim inkoopprofessional
 • Wij geven u inkoopadvies op maat

Purchase Advise werkt volgens een gestructureerde en in de praktijk bewezen aanpak op basis van No Cure No Pay.

Deze aanpak bestaat uit vier onderdelen:

 1. De financiële scan
 2. Scan van de inkooporganisatie en inkoopprocessen
 3. Het inkoopplan
 4. De besparingen en verbeteringen

1. De financiële scan

We beginnen met een crediteurenanalyse. Die geeft antwoord op een aantal vragen, zoals:

 • Welke producten en diensten koopt uw bedrijf in? 
 • Wat is de omzet per leverancier en per productgroep? 
 • Wie sturen de meeste facturen? 
 • Wie doen de inkopen binnen uw bedrijf?
 • Wat is de frequentie van inkopen? 

De antwoorden op deze en andere vragen leggen de basis voor de besparingsmogelijkheden binnen uw onderneming.

2. Scan van de inkooporganisatie en inkoopprocessen

Aan de hand van interviews met medewerkers en eventuele beschikbare documenten brengen wij uw inkooporganisatie en –processen in kaart. Werkafspraken, procedures, bevoegdheden. Ook maken wij een overzicht van lopende contracten en afspraken.

3. Het inkoopplan

Op basis van de scans stellen wij een inkoopplan op. Met dit plan kunt u de inkoop binnen uw onderneming flink verbeteren en daarmee ook het bedrijfsresultaat. Het inkoopplan bestaat standaard uit vijf onderdelen:

 • Logistiek: wij doen een voorstel om uw bestelproces te optimaliseren. Sneller, efficiënter, makkelijker. 
 • Kwaliteit: kunt u –waar wenselijk- kwalitatief beter inkopen? 
 • Leveranciersbeleid: we selecteren leveranciers. 
 • Kosten: wie heeft de gunstigste voorwaarden? 
 • Promotie: het nieuwe inkoopbeleid moet bekend zijn onder het eigen personeel.

4. De besparingen en verbeteringen

Onze bevindingen zetten we overzichtelijk bij elkaar, zodat u in een oogopslag ziet wat de besparingsmogelijkheden zijn en waar u het inkoopproces kunt verbeteren.

Purchase Advise is opgericht door Antoon Roodbeen. Hij heeft veel ervaring en is een gediplomeerd inkoopprofessional met bewezen praktische ervaring in complexen inkoop projecten. Hij is deskundig, betrouwbaar, discreet en integer. Hij krijgt gedaan wat is afgesproken binnen de gestelde termijn met minimaal 25 jaar ervaring op directie-, management- of middenkader niveau.

Daarnaast is Antoon gediplomeerd inkoopspecialist op het gebied van inkoop van energie. Het inkopen van energie en het afsluiten van energiecontracten is een lastig proces waarbij marktkennis en timing essentieel zijn deze kennis is in ruim 15 jaar opgebouwd.

Dat maakt Antoon tot een inkoopexpert pur sang. Met maar één doel: voor uw bedrijf het beste resultaat te halen. Antoon adviseert zowel op tactisch- als strategisch niveau en ondersteunt bij de inkoop van grondstoffen, producten, diensten, materialen of energie. Daarbij neemt hij uw wensen en eisen op het gebied van duurzaamheid mee. Want ook in die wereld kent Purchase Advise weg.

Purchase Advise is aan niemand gebonden; u bent dus verzekerd van een onafhankelijk en objectief inkoopadvies.

Missie

Onze ambitie is om voor onze klanten in het midden- en kleinbedrijf een substantiële besparing te realiseren op de inkopen, de kwaliteit van de inkopen te vergroten en het inkoopproces te verbeteren. Duurzaamheidseisen van klanten worden daarbij meegenomen. Het advies komt volledig onafhankelijk en objectief tot stand.

Visie

In de hedendaagse economie kan de kleinste kostenreductie al een enorm concurrentievoordeel opleveren en daardoor ook een verbetering van uw bedrijfsresultaat. Purchase Advise helpt u graag om dit doel te realiseren.

Referenties

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel direct naar 06-51017642 of 077-3829654

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer